Rajzpályázat eredménye

A szavazás 2017. november 27-én 23.00 órakor lezárult, az aktuális eredményeket a képek mellett feltüntettük. A közönségdíjat Jámbor Rita nyerte A madár, fiaihoz című vers illusztrációjával, 220 szavazatot kapott. A Facebook-oldalunkon egy új albumban már láthatóak a díjazott alkotások is.

I. kategória, 1. helyezett A jávorfáról
Kompolti Hanna Anita (6. oszt.)
I. kategória, 1. helyezett A fénikszről
Sárfi Mercédesz (4. oszt.)
I. kategória, 2. helyezett A fénikszről
Antal Jázmin (7. oszt.)
I. kategória, 2. helyezett A fénikszről
Baráth Vivien (8. oszt.)
I. kategória, 3. helyezett A halász és aranyhal
Pál Rebeka Borbála (6. oszt.)
I. kategória, 3. helyezett Az árvalányhajról
Borbély Bíborka (8. oszt.)
I. kategória, különdíj A selyembogár
Kovács Liliána (5. oszt.)
I. kategória, különdíj A selyembogár
Puskás Réka (8. oszt.)
II. kategória, 1. helyezett Várhegy
Druzsin Dorina (9. oszt.)
II. kategória, 2. helyezett A madár, fiaihoz
Gódor Fanni (11. oszt.)
II. kategória, 3. helyezett Sárkánytörés
Narancsik Róza (9. oszt.)
II. kategória, 3. helyezett Szuhay Mátyás
Csenki Laura (10. oszt.)
II. kategória, különdíj Sárkánytörés
Berecz Janka (10. oszt.)
II. kategória, különdíj Márta könnye
Cser Lúcia (9. oszt.)
III. kategória, 1. helyezett A gólyához
Kulifai Boldizsár (12. oszt.)
III. kategória, 2. helyezett A tó leánya
Szabó Erzsébet (11. oszt.)
III. kategória, 3. helyezett Kőasszony
Dunai Virág (12. oszt.)
III. kategória, különdíj A tó leánya
Pank Gabriella (12. oszt.)
Közönségdíj A madár, fiaihoz
Jámbor Rita (12. oszt.)

 

 

Elindult a szavazás

Mától öt napon keresztül, 2017.11.27. 23.00 óráig lehet szavazni a közönségdíjas alkotásra a Facebookon:

https://www.facebook.com/pg/tompa200/photos/?tab=album&album_id=374295243026344

Az albumból a kedvenc képet kell lájkolni, amelyik a határidőig a legtöbb kedvelést gyűjti be, megnyeri a szavazást. Adjon még egy diáknak esélyt, hogy műve bekerüljön a rendezvénysorozat emlékkötetébe! Köszönjük részvételét.

Rajzpályázat – Szavazás a Közönségdíjra

A rajzpályázatra több, mint 100 művet küldtek be az ország minden szegletéből, öröm volt nézni, milyen sokan ragadtak ecsetet-ceruzát felhívásunkra.

A döntőbe jutott pályaművek nehéz helyzetbe hozták a zsűrit, mindegyikben volt valami különleges, ami megragadta a figyelmet. Nemcsak az alkotások kidolgozottságát értékeltük, fontos szempontot jelentett az adott vers mondanivalójának tükrözése, az egyéni látásmód, a kreativitás és az egyediség.

A II-III. kategória helyezettjeinek kiválasztása sem volt egyszerű feladat, de a legtöbb fejtörést a legifjabbak okozták, ugyanis a „kategórián kívüli” ötödikes és hatodikos indulók igencsak megszorongatták a 7-8. évfolyam versenyzőit.

Mindenképpen szeretnénk lehetőséget adni a közönségnek is, hogy kiválaszthassa a legnépszerűbb illusztrációt a döntős művek közül. November 23-án feltöltjük a rendezvénysorozat Facebook-oldalára (https://www.facebook.com/tompa200/) a képeket, melyekre november 27-ig lehet szavazni. A hétfőn 23.00 óráig legtöbb like-ot begyűjtő alkotás kapja a közönségdíjat. (A szavazáson nem vesznek részt a helyezést elért képek, ezeket november 28-án töltjük fel.)

 

Debreceni Emléknap – 11.13.

A jubileumi Tompa-rendezvénysorozat záróeseményére a Dóczy Gimnáziumban került sor.

A Pendely Énekegyüttes magyarbődi népdalokkal vezette fel az Emléknap programját.

Tankó Istvánné, a Dóczy Gimnázium igazgatóhelyettese köszöntötte a vendégeket, majd átadta a szót Dr. Bölcskei Gusztávnak, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem tanszékvezető tanárának, aki Tompa Mihály rövid, de avatott méltatása után megnyitotta a Vándorkiállítást.

Dr. Imre László, a Debreceni Egyetem professzor emeritusa megemlékezésében Tompa költészetének mai aktualitására hívta fel a figyelmet. A kivándorlás okai mások, de az emberre gyakorolt hatásuk, a gyökértelenség és a honvágy ugyanaz ma és százötven éve is. Gál Anna, a Dóczy Gimnázium tanulója szavalata plasztikusan érzékeltette ezt a párhuzamot.

Az előadások között a Benedek Elek Könyvtár Tompa-szavalóversenyének győzteseitől hallhattuk a költő verseit, Zubor Sándor Boldizsár A gólyához, Szilágyi Anna a Boldogság, Pallag Sára az 1848 című költeményt adta elő.

Rövid szünet után a Pendely Énekegyüttes gömöri népdalokat énekelt Tompa Mihály szűkebb pátriájából. Dr. Vitéz Ferenc, a Debreceni Hittudományi Egyetem docense a lelkész-költő életútját és hivatását ismertette a közönséggel.

Moldován István, az Országos Széchényi Könyvtár osztályvezetője az olvasás és a könyvtárak mai trendjeiről, a digitalizálásnak köszönhető értékmentésről és könnyebb hozzáférésről tartott előadást.

Tóth Ágnes, a Comp-Rend Kft. ügyvezető igazgatója a Tompa-rajzpályázat döntőseit mutatta be röviden, és felkérte a megjelenteket a közönségszavazáson való részvételre.

Tankó Istvánné zárszavában köszönetét nyilvánította a közreműködőknek.

Győri Emléknap – 11.06.

Győrött protestáns összefogással valósult meg a Tompa Mihály Emléknap:

Reggel az Evangélikus Templomban Wagner Tamás református lelkész tartott áhítatot az állhatatosságról, majd Tóth András, a Pápai Református Egyházmegye esperese emlékezett meg Tompa Mihályról, a lelkészről és hazafiról, beleszőve beszédébe A madár, fiaihoz című verset is. A megemlékezést a diákzenekar előadása fogta keretbe.

A Péterfy Sándor Evangélikus Általános Iskola és Gimnáziumban 9.45-kor Hallgatóné Hajnal Judit igazgató és Wagner Tamás üdvözölték az Emléknapra érkezett vendégeket és a sajtó képviselőit. A kiállítást a támogató Győr Megyei Jogú Város képviseletében Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester nyitotta meg, aki Tompa Mihály munkásságának avatott ismerőjeként méltatta költészetét és hazafiúi működését.

Az Evangélikus Szeretetotthon Dísztermében Baksa Péter és Baksa Péterné helytörténeti kutatók rendhagyó irodalomóra keretében mutatták meg a diákoknak, hogy még az ízig-vérig gömöri költő műveiben is találni kapcsolódási pontokat Győr környékéhez, költeményei és dalai őrzik Ásvány és a szőke Duna emlékét. A nyugalmazott tanár-házaspár dalokkal és versekkel színesített előadása megérintette az ifjúságot, lelkesedésük mind őket, mind tanáraikat magával ragadta. Az óra végén kitöltött ötven kvízlap negyede hibátlan megoldást tartalmazott, a helyesen válaszolók a szaktanári jutalom mellett a Hazánk című „Kereskedelmi és szépirodalmi lap” 1848. január 25-i számában megjelent Tompa-vers másolatát kapták emlékül. (Igyekszünk az eredeti példány másolatát galériánkban elérhetővé tenni, amennyiben lehetséges, érdekes a Falusi órák című vers mellett olvasni a január 22-én Bécsben és Mosonyban érvényes gabonaárfolyamokat, valamint a pálinka és egyéb vásári portékák keresletéről szóló beszámolót.)

Este a Kossuth utcai Református Templomban Mészáros László alezredes, a Protestáns Tábori Püspökség Kelet-magyarországi esperese Tompáról, a schwechati csata tábori lelkészéről beszélt a hallgatóságnak, új szempontból világítva meg a költő áldozatvállalását a szabadságharcban. A Baksa házaspár erre a vezérfonálra felfűzve a „hanvai tücsök” hazafias és családi költészetéről tartott előadást a gyülekezetnek. Tóth András esperes néhány megható gondolattal zárta az Emléknapot, emlékezésre és elmélkedésre buzdítva a híveket.

A köszönetnyilvánítások és Győr Megyei Jogú Város ajándékainak átadása után kezdődő evangelizációt Kovács Dániel lelkész tartotta.

 

Tompa Emléknap a Baár-Madas Gimnáziumban – 10.25.

Tombor László igazgató megnyitója és Berkesi Gábor iskolalelkész megemlékezése után a diákok meghallgatták Tompa Mihály énekeskönyvi dicséretét az énekkar előadásában.

Berényi Eszter tanárnő a költők verseiből és levelezéséből összeállított „Erdei lak” című műsora felelevenítette a költői versenyt, mely 1844-ben zajlott le Eperjesen a három barát, Tompa Mihály, Petőfi Sándor és Kerényi Frigyes között, majd megidézte a magára maradt Tompa fájdalmát, melyet a szabadságharc és barátai elvesztése felett érzett. Az iskola diákjai, Csoport Dávid, Gados Márk és Rajkai Barnabás által előadott jelenetet a „Levél egy kibujdosott barátom után” című vers zárta. A költő sorai ma is érvényesen szólnak hazaszeretetről, barátságról, hűségről, emlékezetről.

A rendhagyó irodalomóra második felében „Az emlékezetnek halvány mezejében” mottóval Tóth Ágnes Tompa Mihály fiatalkorának kevésbé ismert, de meghatározó élményeiről tartott rövid előadást.

 

 

Pápai Emléknap – 10.09.

A református templomban a reggeli áhítaton Mayerné Pátkai Tünde, a Református Gimnázium igazgatóhelyettesének bevezetője után Tóth András esperes megemlékezett Tompa Mihály lelkészi és költői pályafutásáról.

13.00 órakor a diákok rendhagyó irodalomórán vettek részt, Baksa Péter (Németh László-díjas tanár, helytörténeti kutató) és Baksa Péterné (tanár, helytörténeti kutató) idézetekkel és dalokkal színesített előadása Tompa ifjú éveit, Arany Jánossal és Petőfi Sándorral való barátságát hozta közel a fiatalokhoz.

15.00 órakor a nyilvánosság számára is megnyíltak a gimnázium kapui, a Magyar Református Énekeskönyv 442. dicséretének (Tompa Mihály: Idvességünk, váltságunk) közös éneklését követően Gránásiné Bácsi Tünde igazgató köszöntötte a megjelenteket, Tóth András esperes méltatta a lelkész-költő életművét, majd Dr. Áldozó Tamás polgármester, a rendezvény védnöke nyitotta meg hivatalosan a megemlékezést és a vándorkiállítást.

Szabó Anett szavalata, a Levél egy kibujdosott barátom után című vers után két előadás hangzott el:

Baksa Péter és Baksa Péterné Tompa családi és közéleti költészetét ismertették a hallgatósággal, míg Szűts-Novák Rita irodalomtörténész, a vándorkiállítás szakértője és az OSZK-kiállítás kurátora Arany és Tompa levelezésén keresztül mutatta be a két költő barátságát.

Rövid szünet után a Bartók Béla Zeneiskola növendékeinek cselló- és hegedűjátékában, valamint Falakiné Pildmann Erika zongorakíséretében gyönyörködhetett a közönség. A Bártfai levél Petőfi Sándorhoz című verset Holb Levente szavalta el, ezután a Győri Könyvszalon versenyfelhívása és a rendkívüli irodalomórát követő kvízjáték eredményei hangzottak el.

A köszönetnyilvánítások után a közönség együtt énekelte el a Magyar Református Énekeskönyv 452. dicséretét (Pósa Lajos: Mennyben lakó én Istenem) Tarcsa Gusztáv zongorakíséretében.

Ferencvárosi Emléknap – 10.06.

Október 6-án 14.00 órakor a ferencvárosi Pinceszínház Gershwin-termében együtt emlékeztünk meg az aradi vértanúkról és szabadságharc emlékének ápolásáért meghurcolt lelkész-költőről, akit A gólyához című verséért kétszer is vizsgálati fogságra vetettek.

Dr. Lázár Balázs költő-színművész felvezetése után Kállay Gáborné alpolgármester ünnepi beszédét hallhattuk Tompa Mihályról, akit a szabadságharc után hazafisága, a szocializmus idején pedig lelkészi mivolta miatt került többé-kevésbé tiltólistára. Páll László, a Budapest Kálvin téri Református Egyházközség elnök-lelkésze a lelkész-költő emberségét, helytállását méltatta, összefűzve a Tompa-Arany-Reformáció hármas jubileumát.

Kovácsné Pázmándi Ágnes lelkész, a Ráday Gyűjtemény munkatársa Tompa Mihály életéről és munkásságáról tartott előadást, melyet nemcsak képekkel, hanem kézbe fogható könyvritkaságokkal is illusztrált.

Tompa Mihály allegorikus költészetének két legfontosabb versét, A gólyához és A madár, fiaihoz című költeményeket Tallián Marianne színművész megrendítő tolmácsolásában hallhattuk. A nemzeti gyásznap emelkedett hangulatába Papp Emma és Csákvári Emma, a Bakáts téri Általános Iskola tanulói csempésztek némi derűt gömöri népdalok előadásával.

A megemlékezés után került sor a szabadságharc dicsőítésért két évet várfogságban töltő Czuczor Gergely emléktáblájának megkoszorúzására, ahol dr. Bácskai János polgármester szólt a forradalom és szabadságharc elfeledett hőseiről, a társadalmi összefogás fontosságáról, nemzetformáló erejéről.

.

Szavalóverseny, Debrecen – 10.02.

A MÉLIUSZ Benedek Elek Fiókkönyvtára (Debrecen, Piac u. 68.) október 2-án 31 versenyző részvételével szavalóversenyt tartott Tompa Mihály születésének 200. évfordulója alkalmából. A költő emblematikus versei (A gólyához, A madár, fiaihoz, Levél egy kibujdosott barátom után) mellett kevésbé ismert költemények is elhangzottak (Tanács, Mit kérek, Ikarus, Nánihoz, 1848, A hangyákhoz, Postadal, Boldogság, stb.).

Eredmények:

Kategória Helyezés Versenyző
Általános iskolás I. helyezett Lelsz Diána (Hajdúdorog)
Szőke László Milán (Hajdúdorog)
II. helyezett Rostás Dalma Diána (Komádi)
III. helyezett Csonka Gréta Anna (Debrecen)
Különdíj Lukács Veronika (Debrecen)
Szabó Barbara (Debrecen)
Középiskolás I. helyezett Szilágyi Anna (Debrecen)
Zubor Sándor Boldizsár (Hajdúnánás)
II. helyezett Pallag Sára (Debrecen)
Szabó Kevin (Százhalombatta)
III. helyezett Deutsch Krisztina (Álmosd)
Kövér Gergő (Berettyóújfalu)
Különdíj Gajdos Nikolett (Debrecen)
Kovács Adél (Berettyóújfalu)
Felnőtt Különdíj Balogh Erzsébet (Debrecen)
Mező Gábor (Kecskemét)

 

Kecskeméti Emléknap – 09.25.

2017. szeptember 25-én, hétfőn délután a Református Gimnázium Kamarakórusa Jámbor Zsolt vezetésével az Újkollégium dísztermében az „Erős várunk nekünk az Isten” kezdetű zsoltár hangjaival köszöntötte az egybegyűlteket, majd Varga Nándor elnök-lelkész nyitotta meg a Kecskeméti Tompa Mihály Emléknapot, megemlékezve a lelkész-költő születésének 200., valamint a reformáció megjelenésének 500. évfordulójáról.

Vincze Árpád lelkész előadásában Tompa Mihály gömöri gyökereit ismertette a hallgatósággal, ritka rajzokkal és felvételekkel hozta közel szűkebb pátriáját, míg Dr. Patonai Anikó Ágnes irodalomtörténész a kutató szemszögéből vizsgálta a költő munkásságát, hatását az utókorra. Tallián Marianne színművész kitűnő tolmácsolásában hallhattuk két versét, melyekkel ébren tartotta a szabadságharc emlékét az elnyomás éveiben: A gólyához és A madár, fiaihoz című költeményeket. A házigazdák képviseletében Császár Csilla, a Református Gimnázium diákja adta elő Tompa Mihály Itthon vagyok című művét.