Ars poetica

 

 

„Hol a szép Gömör halmos képet ölt,
Csendes magányban él hű tisztelőd!
Lant és biblia, e két szent barát
Karján ringatja boldogan magát.
Az én pályám szép, ámbár nem ragyog,
Én az egyszerű nép őre vagyok!”
(Tompa Mihály: Levél Pogány Karolinához – részlet)

200 éve született a református lelkész, a XIX. századi magyar líra kimagasló alakja, Tompa Mihály. Az évforduló alkalmából megrendezett országos rendezvénysorozat célja a méltatlanul elfelejtett költő emlékének élénkítése, népszerűségének növelése.

A program változatos elemekből felépülő, hasonló szerkezetű Emléknapok sora, melyek megnyitóján szavalatokkal és a költő által gyűjtött dalokkal fűszerezett előadások hangzanak el Tompa Mihály életéről, munkásságáról, kortársaival való kapcsolatáról. A rendhagyó irodalomórák keretében az ifjabb korosztály interaktív módon kerülhet közelebb a tananyagból kimaradt költővel, részvételüket vetélkedő, szavalóverseny és rajzpályázat színesíti.

A program szakmai irányítója az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK), rendezője az ötletgazda COMP-REND Kft.

A kiállítás anyagát az OSZK, a Debreceni Református Kollégium Múzeuma, a Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Gyűjteménye, a Kecskeméti Református Egyházközség Könyvtára és Levéltára, a Petőfi Irodalmi Múzeum és a Sárbogárdi Református Gyülekezet bocsátotta rendelkezésre.

Fővédnök Dr. Tüske László, az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatója
Védnökök

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Áldozó Tamás, Pápa Város polgármestere

Dr. Bácskai János, Budapest Főváros IX. kerület – Ferencváros polgármestere

Dr. Bogárdi Szabó István, a Dunamelléki Egyházkerület püspöke, zsinati elnök

Borkai Zsolt, Győr Megyei Jogú Város polgármestere

Dr. Bölcskei Gusztáv, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem rektora

Füstös János, Csurgó Város polgármestere

Jákob János, protestáns tábori püspök

Prőhle Gergely, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója

Dr. Steinbach József, a Dunántúli Egyházkerület püspöke

Dr. Sükösd Tamás, Sárbogárd Város polgármestere

Varga Nándor, a Kecskeméti Református Egyházközség elnök-lelkésze

Vezér Mihály PhD, Százhalombatta Város polgármestere

Időpont Állomások
2017.04.20. Csurgó, Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium, Ált. Iskola és Kollégium
2017.04.25. Sárbogárd, Petőfi Sándor Gimnázium és a Tompa Ház
2017.05.23. Budapest, Országos Széchényi Könyvtár
– Jubileumi emlékkiállítás az OSZK, a PIM, a Ráday Gyűjtemény és a Sárbogárdi Református Gyülekezet relikviáiból
2017.09.19. Százhalombattai Arany János Általános Iskola és Gimnázium és a Barátság Kulturális Központ
2017.09.25. Kecskeméti Református Gimnázium
2017.10.02. Szavalóverseny – Méliusz Juhász Péter Könyvtár Benedek Elek Fiókkönyvtára, Debrecen
2017.10.06. Budapest IX. – Ferencváros, Pinceszínház
2017.10.09. Pápa, Pápai Református Kollégium Gimnáziuma
2017.10.25. Budapest, Baár-Madas Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium
2017.11.06. Győr, Péterfy Sándor Evangélikus Gimnázium és Városi Református Templom
2017.11.13. Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziuma