Ferencvárosi Emléknap – 10.06.

Október 6-án 14.00 órakor a ferencvárosi Pinceszínház Gershwin-termében együtt emlékeztünk meg az aradi vértanúkról és szabadságharc emlékének ápolásáért meghurcolt lelkész-költőről, akit A gólyához című verséért kétszer is vizsgálati fogságra vetettek.

Dr. Lázár Balázs költő-színművész felvezetése után Kállay Gáborné alpolgármester ünnepi beszédét hallhattuk Tompa Mihályról, akit a szabadságharc után hazafisága, a szocializmus idején pedig lelkészi mivolta miatt került többé-kevésbé tiltólistára. Páll László, a Budapest Kálvin téri Református Egyházközség elnök-lelkésze a lelkész-költő emberségét, helytállását méltatta, összefűzve a Tompa-Arany-Reformáció hármas jubileumát.

Kovácsné Pázmándi Ágnes lelkész, a Ráday Gyűjtemény munkatársa Tompa Mihály életéről és munkásságáról tartott előadást, melyet nemcsak képekkel, hanem kézbe fogható könyvritkaságokkal is illusztrált.

Tompa Mihály allegorikus költészetének két legfontosabb versét, A gólyához és A madár, fiaihoz című költeményeket Tallián Marianne színművész megrendítő tolmácsolásában hallhattuk. A nemzeti gyásznap emelkedett hangulatába Papp Emma és Csákvári Emma, a Bakáts téri Általános Iskola tanulói csempésztek némi derűt gömöri népdalok előadásával.

A megemlékezés után került sor a szabadságharc dicsőítésért két évet várfogságban töltő Czuczor Gergely emléktáblájának megkoszorúzására, ahol dr. Bácskai János polgármester szólt a forradalom és szabadságharc elfeledett hőseiről, a társadalmi összefogás fontosságáról, nemzetformáló erejéről.

.