Tompa Emléknap a Baár-Madas Gimnáziumban – 10.25.

Tombor László igazgató megnyitója és Berkesi Gábor iskolalelkész megemlékezése után a diákok meghallgatták Tompa Mihály énekeskönyvi dicséretét az énekkar előadásában.

Berényi Eszter tanárnő a költők verseiből és levelezéséből összeállított „Erdei lak” című műsora felelevenítette a költői versenyt, mely 1844-ben zajlott le Eperjesen a három barát, Tompa Mihály, Petőfi Sándor és Kerényi Frigyes között, majd megidézte a magára maradt Tompa fájdalmát, melyet a szabadságharc és barátai elvesztése felett érzett. Az iskola diákjai, Csoport Dávid, Gados Márk és Rajkai Barnabás által előadott jelenetet a „Levél egy kibujdosott barátom után” című vers zárta. A költő sorai ma is érvényesen szólnak hazaszeretetről, barátságról, hűségről, emlékezetről.

A rendhagyó irodalomóra második felében „Az emlékezetnek halvány mezejében” mottóval Tóth Ágnes Tompa Mihály fiatalkorának kevésbé ismert, de meghatározó élményeiről tartott rövid előadást.