Győri Emléknap – 11.06.

Győrött protestáns összefogással valósult meg a Tompa Mihály Emléknap:

Reggel az Evangélikus Templomban Wagner Tamás református lelkész tartott áhítatot az állhatatosságról, majd Tóth András, a Pápai Református Egyházmegye esperese emlékezett meg Tompa Mihályról, a lelkészről és hazafiról, beleszőve beszédébe A madár, fiaihoz című verset is. A megemlékezést a diákzenekar előadása fogta keretbe.

A Péterfy Sándor Evangélikus Általános Iskola és Gimnáziumban 9.45-kor Hallgatóné Hajnal Judit igazgató és Wagner Tamás üdvözölték az Emléknapra érkezett vendégeket és a sajtó képviselőit. A kiállítást a támogató Győr Megyei Jogú Város képviseletében Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester nyitotta meg, aki Tompa Mihály munkásságának avatott ismerőjeként méltatta költészetét és hazafiúi működését.

Az Evangélikus Szeretetotthon Dísztermében Baksa Péter és Baksa Péterné helytörténeti kutatók rendhagyó irodalomóra keretében mutatták meg a diákoknak, hogy még az ízig-vérig gömöri költő műveiben is találni kapcsolódási pontokat Győr környékéhez, költeményei és dalai őrzik Ásvány és a szőke Duna emlékét. A nyugalmazott tanár-házaspár dalokkal és versekkel színesített előadása megérintette az ifjúságot, lelkesedésük mind őket, mind tanáraikat magával ragadta. Az óra végén kitöltött ötven kvízlap negyede hibátlan megoldást tartalmazott, a helyesen válaszolók a szaktanári jutalom mellett a Hazánk című „Kereskedelmi és szépirodalmi lap” 1848. január 25-i számában megjelent Tompa-vers másolatát kapták emlékül. (Igyekszünk az eredeti példány másolatát galériánkban elérhetővé tenni, amennyiben lehetséges, érdekes a Falusi órák című vers mellett olvasni a január 22-én Bécsben és Mosonyban érvényes gabonaárfolyamokat, valamint a pálinka és egyéb vásári portékák keresletéről szóló beszámolót.)

Este a Kossuth utcai Református Templomban Mészáros László alezredes, a Protestáns Tábori Püspökség Kelet-magyarországi esperese Tompáról, a schwechati csata tábori lelkészéről beszélt a hallgatóságnak, új szempontból világítva meg a költő áldozatvállalását a szabadságharcban. A Baksa házaspár erre a vezérfonálra felfűzve a „hanvai tücsök” hazafias és családi költészetéről tartott előadást a gyülekezetnek. Tóth András esperes néhány megható gondolattal zárta az Emléknapot, emlékezésre és elmélkedésre buzdítva a híveket.

A köszönetnyilvánítások és Győr Megyei Jogú Város ajándékainak átadása után kezdődő evangelizációt Kovács Dániel lelkész tartotta.